Support
royaltec
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

#ABOUT US

วันที่: 19-09-2017

About Us

 

แนะนำองค์กร

บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2529 โดยใช้อาคารอาคารสยามคอนโดมิเนียมเป็นสำนักงาน มีจำนวนพนักงานเริ่มแรก 3 ท่านเท่านั้น ดำเนินธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป สินค้าที่บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ บริษํทฯ มีความเติบโตอย่างรวดเร็ว จากบริษัทขนาดเล็กที่เริ่มต้นจากระบบครอบครัว ได้พัฒนาขึ้นเป็นบริษัทขนาดกลางดำเนินงานอย่างมีระบบ

ในปี พ.ศ. 2533 บริษัทฯ ได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่มาตั้ง ณ “อาคารชีวกิตติกุล” จนถึงปัจจุบัน โดยมียอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์

"แหล่งเดียวสำหรับความต้องการของคุณ"

 

เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือที่สุด ในผลิตภัณฑ์ทางด้านไฟฟ้าและการสื่อสาร มีการให้บริการลูกค้าที่ดี ส่งมอบสินค้าตามที่ต้องการ และสนับสนุนด้านเทคนิคพร้อมให้คำปรึกษา

พันธกิจ

 

นโยบายคุณภาพ

สร้างความพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

เสริมระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาความสามารถของทุกคน”

 

สโลแกน

Single source for Your Needs

 

Quality Product&Supply

Field Sale Team

Tech Engineering Support

Training & Seminar

Stock Inventory

Warehouse

Logistic