มาตราฐานท่อเหล็กร้อยสายไฟที่ดี ควรมีอะไรบ้าง???

มาตราฐานท่อเหล็กร้อยสายไฟ-RSI

ท่อเหล็กร้อยสายไฟคืออะไร

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ เป็น ท่อที่ตีขึ้นจากแผ่นเหล็กกล้าซ้อนกัน แล้วขึ้นรูปให้กลายเป็นท่อเหล็ก และเชื่อมให้ผิวภายนอกกับภายในเสมอกัน ด้วยกระบวนการขูดตะเข็บภายในโดยเครื่องมือที่ออกแบบเป็นพิเศษ จากนั้น นำมาชุบด้วยสังกะสี ซึ่งมี 2 วิธี

ได้แก่

1 กระบวนการชุบสังกะสีแบบจุมร้อนทั้งภายนอกและภายใน (ชุบแบบหนา)

2 กระบวนการชุบสังกะสีด้วยวิธีชุบไฟฟ้า (ชุบแบบบาง)

ทำให้มีคุณสมบัติ ดัดง่ายและเที่ยงตรง ง่ายต่อการร้อยสายไฟ และทนทานต่อการกัดกร่อน ซึ่งท่อเหล็กของ RSI เป็นท่อเหล็กที่ชุบสังกะสี ผ่านกระบวนการชุบเท่านั้น ไม่มีการฉีดพ่น หรือ นำแผ่นสังกะสีมาเคลือบทับในกระบวนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพ และความคงทนของท่อเหล็กได้ยาวนานกว่า30ปี

ประเภทท่อเหล็กร้อยสายไฟ

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ แบ่ง ออกเป็น 3ประเภทหลักๆ แยกตามการใช้งาน ได้แก่

1 EMT ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อบาง ปลายเรียบ

AMERICAN STANDARD ELECTRICAL METALLIC TUBING ANSI C80.3-1983

เป็น ท่อเหล็กร้อยสายไฟที่มีขนาดผนังท่อบางที่สุด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 0.706 – 2.197 นิ้ว ภายใน 17.9 – 55.8 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ ซึ่งท่อ EMT จะมีความหนาของผนังที่เป็นแผ่นเหล็กอยู่ที่ 1.07 – 1.65 มม. มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้

อยู่ที่ 0.285 – 1.400 ปอนด์ / ฟุต ไม่มีการตีเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน บนตัวท่อจะสกรีนอักษรสีเขียว  ซึ่งเหมาะสมสำหรับเดินสายไฟภายในอาคาร เดินสายบนฝ้า เพดาน มีมาตราฐานชุบสังกะสีทั้งแบบบางและหนา

EMT Spec
ท่อร้อยสายไฟภายในอาคาร RSI / EMT

2 IMC ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ต่อด้วยเกลียว

INTERMEDIATE METAL CONDUIT UL 1242-1983

เป็นท่อเหล็กร้อยสายไฟที่มีความหนาผนังท่อในระดับกลาง

โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 20.7 – 113.4 มม.  ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ ซึ่งท่อ IMC จะมีความหนาของผนังที่เป็นแผ่นเหล็กอยู่ที่ 1.79 – 3.61 มม. มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้ของท่อรวมข้อต่อ อยู่ที่  25.4 – 296.1 กก. / ม. ตีเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน       ซึ่งเหมาะสมสำหรับเดินสายไฟในผนัง เสา ที่มีความทึบ หรืออยู่ชิดขอบอาคาร บนตัวท่อจะสกรีนอักษรสีส้ม มีมาตราฐานชุบสังกะสีทั้งแบบบางและหนา

IMC Spec
ท่อร้อยสายไฟขนาดกลาง RSI /IMC

3 RSC ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนา ต่อด้วยเกลียว

AMERICAN STANDARD RIGID STEEL CONDUIT , ZINC COATED ANSI C80.1-1983

เป็นท่อเหล็กร้อยสายไฟที่มีความหนาผนังท่อหนาที่สุด

โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 21.3 – 168 มม. ภายใน 16.1 – 154.8 มม.  ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ ซึ่งท่อ RSC จะมีความหนาของผนังที่เป็นแผ่นเหล็กอยู่ที่ 2.64 – 6.76 มม. มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้ของท่อรวมข้อต่อ อยู่ที่  35.83 – 791.67 กก. / ม. ตีเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน ซึ่งเหมาะสมสำหรับเดินสายไฟนอกอาคาร เพราะมีความแข็งแรงทนทานมากที่สุด บนตัวท่อจะสกรีนอักษรสีดำ   มีมาตราฐานชุบสังกะสีทั้งแบบบางและหนา

RSC Spec
ท่อร้อยสายไฟภายนอกอาคาร RSI/ RSC

วิธีชุบสังกะสี

ท่อเหล็กร้อยสายไฟนอกจากจะผลิตจากแผ่นเหล็กกล้าตีขึ้นรูปจนผ่านกระบวนการมาเป็นท่อแล้ว ยังต้องนำไป ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี เพื่อความแข็งแรงทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งท่อเหล็กแบรนด์ RSI เป็นเพียงยี่ห่อเดียวในประเทศที่มีกระบวนกวนการผลิตแบบบ่อร้อนสังกะสีขนาดใหญ่ ทำให้สามารถชุบสังกะสีทั้งภายนอกและภายในตัวท่อได้แบบ100% โดยวิธีการชุบจะแบ่งออกเป็น2ประเภท ตามมาตราฐานดังนี้

1 การจุ่มร้อน (Hot-Dipped Galvanized)

เป็นการชุบสังกะสีแบบหนา โดยมีมาตราฐานความหนาของเนื้อสังกะสีบนตัวท่ออยู่ที่ >66.04 micron ขึ้นไป

2 การชุบด้วยกระบวนการไฟฟ้า (Electro Glavanized /Pre – Galvanized )

เป็นการชุบสังกะสีแบบบาง โดยมีมาตราฐานความหนาของเนื้อสังกะสีบนตัวท่ออยู่ที่ 20 micron ขึ้นไป

RSI Certification
Certification / Hot-dip

 

Top