มารู้จัก สายโคแอกเชียล (coaxial cable) กับ Royaltec

สายโคแอกเชียล (coaxial cable)
เป็นสายสัญญาณประเภทแรกที่ใช้ และเป็นที่นิยมมากในเครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัย แรก ๆ แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามยังมีระบบเครือข่ายบางประเภทที่ยังใช้สายประเภทนี้อยู่
เราจึงอยากให้ทุกท่านมารู้จักสายชนิดนี้กันครับ
.
สายโคแอกเชียล เป็นสายสัญญาณไฟฟ้านำข้อมูลแบบอนาล็อก
ลักษณะคล้ายสายเคเบิคทีวี โดยภายในมีตัวนำไฟฟ้าเป็นแกนกลางและห่อหุ้มด้วยฉนวนเป็นชั้นๆตัวนำโลหะทำหน้าที่ส่งสัญญาณ ส่วนฉนวนทำหน้าที่ป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก
.
โครงสร้างของสายโคเอกซ์
คือ สายทองแดงเป็นแกนกลาง จะเป็นส่วนที่นำสัญญาณข้อมูล
คือ ฟรอยด์หุ้มสัญญาณรบกวน
คือ สายนำสัญญาณกราวด์ มีลักษณะเป็นใยโลหะถักเปียหุ้ม
คือ ฉนวน จะเป็นวัสดุที่ป้องกันสายสัญญาณ
.
สายโคแอกเชียลมีฉนวนห่อหุ้มหลายชั้น ทำให้ป้องกันสัญญาณรบกวนได้มากกว่าสายคู่บิดเกลียว ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล และมีช่วงความกว้างในการส่งข้อมูลมาก ทำให้ส่งข้อมูลด้วยอัตราเร็ว มีราคาสูงกว่าสายคู่บิดเกลียว
.
ความถี่ในการส่งข้อมูล : 5 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 6000 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) แล้วแต่คุณภาพของสายสัญญาณ
.
อย่างไรก็ตามสายโคแอกเชียล ก็ยังคงมีใช้งานตามอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย และอาคารทั่วๆไปที่มีขนาดสูง เนื่องจากประสิทธิภาพการส่งสัญญาณ และราคาที่ไม่สูงมาก ทั้งยังมีความคงทน
.
หากท่านสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
โทร 02-9344790
Line: @royaltec
Top