THAI ASIA


ผลิตภัณฑ์ท่อ อุปกรณ์ข้อต่อ ที่ครบถ้วนสำหรับระบบท่อ HDPE คุณภาพสูง ตอบทุกโจทย์ความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งงานโครงการขนาดใหญ่ การผลิตสินค้าพิเศษตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เราจึงเป็น OEM ผลิตสินค้าให้แก่แบรนด์ของลูกค้าในหลายประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน และภูมิภาคใกล้เคียง

Top