DATA CENTERS

DATA CENTERS

เพื่อสนับสนุน Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูง บริษัทฯ จึงจัดมีจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวก
พร้อมเสริมสร้างการสื่อสารและการเชื่อมต่อให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

References Projects

Project  name : Supernap Thailand

Location : Rayong

Supply : Panduit Data center Inmentory.

Project  name : SET

Location : Laksi

Supply : Panduit Data center Inmentory.

Project : กรุงเทพมหานคร :: Bangkok Metropolitan Administrator

Location  : กรุงเทพมหานคร

สินค้าที่เราขาย : Allied Telesis

Top