ข้องอ 90o,60o,45o และ 30o แบบเชื่อม

อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ HDPE ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบท่อน้ำ ทั้งนี้การเชื่อมต่อระบบท่อน้ำจะต้องอาศัยอุปกรณ์ข้อต่อที่ดีมีคุณภาพ บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด สามารถผลิตอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำได้หลายรูปแบบ เหมาะกับงานประเภทต่างๆ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16-1,200 มม. อีกทั้งยังมีทีมงานวิศวกรที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ HDPE ของบริษัทสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน

Over view

อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ HDPE ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบท่อน้ำได้หลายรูปแบบ เหมาะกับงานประเภทต่างๆ

Key Feature

อุปกรณ์ข้อต่อท่อ HDPE แบบเชื่อม (Fabricated Butt Fusion Fittings)
– ข้องอ 90o,60o,45o และ 30o แบบเชื่อม
– สามทางฉากแบบเชื่อม
– สามทางลดแบบเชื่อม
– สามทางวายแบบเชื่อม
– สามทางวายลดแบบเชื่อม
– สามทางทีวายแบบเชื่อม
– สามทางทีวายลดแบบเชื่อม
– ข้อลดกลม / ข้อลดกลมคอยาวแบบเชื่อม

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:

รายละเอียด

อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ HDPE ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบท่อน้ำ ทั้งนี้การเชื่อมต่อระบบท่อน้ำจะต้องอาศัยอุปกรณ์ข้อต่อที่ดีมีคุณภาพ บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด สามารถผลิตอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำได้หลายรูปแบบ เหมาะกับงานประเภทต่างๆ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16-1,200 มม. อีกทั้งยังมีทีมงานวิศวกรที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ HDPE ของบริษัทสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน

Top