ข้องอ (SEGMENTED ELBOWS)

ข้อต่องอแบบข้อศอก ใช้สำหรับเชื่อมท่อHDPE ท่อน้ำดื่ม

Over view

1. แนะนำให้ใช้ข้องอฉีด (TAP-IM) ตามเอกสาร TAP-PS-IEB45-59R1 และ TAP-PS-IEB90-59R1
2. อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อมอ้างอิงตามาตรฐาน ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3
3. รัศมีของข้องอ: R ≥ 1.5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Radius of Segmented Elbows: R ≥ 1.5D)
4. ความหนา: T, อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา: SDR (Wall thickness: T, referred to Standard
Dimension Ratio: SDR)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:

รายละเอียด

ข้อต่องอแบบข้อศอก ใช้สำหรับเชื่อมท่อHDPE ท่อน้ำดื่ม

Top