ข้อต่อปากแตร (BELL SLEEVE)

Over view

ข้อต่อท่อร้ยสายไฟ วัสดุ HDPE แบบตรง ปากแตร
ขนาดและความยาว ตามรูปแบบงานและพื้นที่ใช้งาน

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserved amendment of measure for improvements and adjusts to the level of technique.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top