ท่อโค้งประปา (SWEEP BENDS)

Over view

1. รัศมีของท่อโค้งประปา : R ≥ 4.5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Radius of Sweep Bends : R ≥ 4.5D) 2. ความหนา : T, อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา : SDR (Wall thickness : T, referred to Standard Dimension Ratio : SDR) 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of techniques.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top