ท่อโค้ง 90 (BEND 90)

Over view

HDPE CONDUIT BEND 90 ARE PRODUCED CONFORMING TO MEACOUPLER TYPE A USED FOR JOINED CONDUIT PIPE
COUPLER TYPE B IS A FEMALE THREAD FITTING USES FOR JOINED WITH PIPE END OR MALE THREAD FITTINGS.

1. ท่อ Main จะแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในสำหรับท่อ HDPE และท่อซีเมนต์ใยหินตามลำดับ (Main duct size shows
outside diameter and inside diameter for HDPE duct and asbestos cement duct respectively.)
2. อุปกรณ์ท่อโค้ง 90° ร้อยสายไฟฟ้า HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง (HDPE CONDUIT
BEND 90° are produced conforming to Metropolitan Electricity Authority (MEA.) Engineering drawing
specification.)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendments of measures
for improvements and adjusts to the level of techniques.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top