สตับเอ็น พี.อี (HDPE STUBEND)

Over view

1. 1สตับเอ็น พีอี ใช้ร่วมกับแหวนเหล็กมาตรฐาน JIS และใช้ต่อกับอุปกรณ์ท่อชนิดอื่น (HDPE STUBEND (1) can be used with BACKING RING: JIS standard and connect to HDPE STUBEND and other kind of fittings.)
2. 2 สตับเอ็น พีอี ใช้ร่วมกับแหวนเหล็กมาตรฐาน DIN และใช้ต่อระหว่างตับเอ็น พี.อี. ด้วยกันเท่านั้น (HDPE STUBEND (2) can be used with BACKING RING: DIN Standard and connect to HDPE STUBEND only.)
3. สตับเอ็น พีอี อ้างอิงมาตรฐาน DIN 16963 (HDPE Stubend refers to standard DIN 16963.)
4. ความหนา : T, อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา : SDR (Wall thickness : T, referredto Standard Dimension Ratio : SDR)
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of techniques.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top