สามทางลดแยก (BRANCHING TEES)

Over view

สามทางลดแยก P.E. SIZE 500*180 mm./6,6.3DR26/100 ท่อร้อยสายไฟ SIZE 710*110 mm./6,6.3DR26/100 ท่อร้อยสายไฟ 1. อุปกรณ์ข้อต่อสามทางลดแยก อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM F 2620 (Branching Tees are referred to ASTM F 2620.) 2. ความหนา (T) อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา: SDR (Wall thickness : T, referred to Standard Dimension Ratio : SDR) 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserve amendments of improvements and adjustments to the level of techniques.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top