สามทาง (SEGMENTED TEES)

Over view

สามทางเชื่อม P.E.
SIZE 110mm./10 DR17/100
ขนาดและความยาว ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างานและปริมาณที่ใช้
1. อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อมอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3
2. ความหนา : T, อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา : SDR (Wall thickness : T, referred to Standard Dimension Ratio : SDR)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserve amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top