สี่ทาง (CROSSES )

Over view

1. อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4427-3:2007 (Butt-Fusions Fittings refers to standard ISO 4427-3:2007) 2. ความหนา : T, อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา : SDR (Wall thickness : T, referred to Standard Dimension Ratio : SDR) 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserve amendments of improvements and adjustments to the level of techniques.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top