หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. DIN/10 (HDPE FLANGE DIN/10)

Over view

1. หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. DIN/10 ผลิตขึ้นรูปจากพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง อ้างอิงขนาดมิติตามแหวนเหล็กมาตรฐาน DIN
(The dimension of HDPE Flange DIN/10 is referred to Backing Ring DIN standard.)
2. ความหนา (T) อ้างอิงตามาตรฐานกำหนดมิติของขนาดท่อ ที่น าอุปกรณ์ไปต่อเชื่อม
(Wall Thickness (T), refers to pipe standard.)
3. หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. DIN/10 ใช้ต่อเชื่อมประกอบกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ สำหรับงานไม่มีแรงดัน
(The HDPE Flange DIN/10 for joint other fittings and non-pressure used for application only.)
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านการผลิต
(We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of technique.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top