ลดกลมเยื้องศูนย์(Eccentric Reducers : Long Version)

Over view

1. ความหนา : T, อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา : SDR
2. ลดกลมเยื้องศูนย์แบบยาว สามารถออกแบบพิเศษ เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า (Eccentric Reducers Long Version is
available specials designed as customers requirement.)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of technique.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top